นายอุทัย วิรัตน์เกษม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ติดตามเราได้ที่

E-Service

บริการ E-Service
องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป <ดาวน์โหลด> แสกน QR Code

แบบฟอร์มขอรับการช่วยเหลือน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภค <ดาวน์โหลด> แสกน QR Code