นายอุทัย วิรัตน์เกษม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ติดตามเราได้ที่

Monthly Archives: ธันวาคม 2022

จุดบริการประชาชน อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

วันที่ 29 ธันวาคม 65 เวลา 09.00 น. นายอุทัย วิรัตน์เกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย มอบหมาย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมาชิก อปพร. ร่วมบูรณาการกับฝ่ายปกครองท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร แพทย์ ตำรวจชุมชน อสม. ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชน จุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านจำป่าหวาย หมู่ที่ 5 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

เพิ่มเติม>>

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอุทัย วิรัตน์เกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย เป็นประธานดำเนินการประชุมชี้แจงการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

เพิ่มเติม>>

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร สายทุ่งหลวง และสายทุ่งจำ หมู่ที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร สายทุ่งหลวง และสายทุ่งจำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

เพิ่มเติม>>

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตรหมู่ที่ 11

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตรสายเหล่าประดู่ และสายบวกเก้ากว๋าว หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

เพิ่มเติม>>

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านร่องเข็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

เพิ่มเติม>>

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ตำแหน่งช่างไฟฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ตำแหน่งช่างไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

เพิ่มเติม>>

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 80-9933 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

เพิ่มเติม>>

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

เพิ่มเติม>>

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอุทัย วิรัตน์เกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย เป็นประธาน ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าจัดบริการดูและระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามสิทธิประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

เพิ่มเติม>>

ลงยางมะตอยซ่อมแซมถนนลาดยางถนนสายจำป่าหวาย – สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอุทัย วิรัตน์เกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย มอบหมาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่กองช่าง และคนงาน ลงพื้นที่ดำเนินการลงยางมะตอยซ่อมแซมถนนลาดยางถนนสายจำป่าหวาย – สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา และถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลจำป่าหวาย ที่มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนกับผู้ใช้รถใช้ถนน

เพิ่มเติม>>

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพิ่มเติม>>

ลงยางมะตอยซ่อมแซมถนนลาดยางถนนสายจำป่าหวาย – แม่กา

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายอุทัย วิรัตน์เกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย มอบหมาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่กองช่าง และคนงาน ลงพื้นที่ดำเนินการลงยางมะตอยซ่อมแซมถนนลาดยางถนนสายจำป่าหวาย – แม่กา พื้นที่หมู่ที่ 5, 1, 9 และหมู่ที่ 6 ตำบลจำป่าหวาย ที่มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนกับผู้ใช้รถใช้ถนน

เพิ่มเติม>>

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 335 พะเยา

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 335 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพิ่มเติม>>

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดอนมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

เพิ่มเติม>>
ธันวาคม 2022
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031