นายอุทัย วิรัตน์เกษม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ติดตามเราได้ที่

Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2022

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ตำแหน่งธุรการ กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ตำแหน่งธุรการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

เพิ่มเติม>>

ผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 335 พะเยา

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 335 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

เพิ่มเติม>>

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

เพิ่มเติม>>

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ Brother

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ Brother T810W โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

เพิ่มเติม>>

โรงพยาบาลพะเยาออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระตุ้นเข็ม 3 ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลจำป่าหวาย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลพะเยาออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระตุ้นเข็ม 3 ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลจำป่าหวาย รวมจำนวน 120 ราย ณ อาคารสโมสรองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

เพิ่มเติม>>

มอบถุงยังชีพให้แก่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นตัวแทนนำไปแจกจ่ายแก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. นายอุทัย วิรัตน์เกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย พร้อมด้วยนายสมชาย ขวัญใจ นายบุญช่วย มหาวรรณศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ได้มอบถุงยังชีพให้แก่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นตัวแทนนำไปแจกจ่ายแก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลจำป่าหวาย รวมทั้งสิ้น 47 ครัวเรือน

เพิ่มเติม>>

ผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 3280 พะเยา

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 3280 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

เพิ่มเติม>>

ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวนราคากลางในการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้

เพิ่มเติม>>

ตรวจเยี่ยมผู้ที่เข้ารับการบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. นายธัญวิทช์ ชอบบุญ ปลัดอำเภอเมืองตรวจเยี่ยมผู้ที่เข้ารับการบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลพะเยา ปกครองอำเภอเมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา รพสต. ตำบลจำป่าหวาย รพ.สต.แม่กา รพ.สต.บ้านห้วยเคียน รพ.สต.ท่าวังทอง รพ.สต.บ้านต๋อม องค์การบริหารส่วนตำบลตำป่าหวาย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.จำป่าหวาย ให้การต้อนรับและบริการพี่น้องชาวตำบลจำป่าหวาย โดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิตทั้งหมดที่สามารถบริจาคได้ จำนวน 29 ราย และมีผู้บริจาคดวงตา อวัยวะ จำนวน 24 ราย

เพิ่มเติม>>

ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ เพื่อสำหรับจัดทำบอร์ดทำเนียบคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

เพิ่มเติม>>

ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถ้วยกาแฟ

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

เพิ่มเติม>>

ลงพื้นที่ดูแลการปรับปรุงสนามกีฬากลางตำบลจำป่าหวาย

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย นำโดย นายอุทัย วิรัตน์เกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ดูแลการปรับปรุงสนามกีฬากลางตำบลจำป่าหวาย ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ให้การสนับสนุนเครื่องจักรและบุคลากร ทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์

เพิ่มเติม>>

ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุผ้าเว็ตลุ๊คสีม่วง

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุผ้าเว็ตลุ๊คสีม่วง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

เพิ่มเติม>>

ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกรอบรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

เพิ่มเติม>>

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องติดตามสัญญาณชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

เพิ่มเติม>>

จัดเตรียมถุงยังชีพและมอบถุงยังชีพให้แก่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นตัวแทนนำไปแจกจ่ายแก่ครอบครัวผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. ณ อาคารสโมสรองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย นายอุทัย วิรัตน์เกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย มอบหมายนายสมชาย ขวัญใจ นายบุญช่วย มหาวรรณศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอิสสระ ธีรธรรมปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลจัดเตรียมถุงยังชีพและมอบถุงยังชีพให้แก่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นตัวแทนนำไปแจกจ่ายแก่ครอบครัวผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลจำป่าหวาย รวมทั้งสิ้น 76 ครัวเรือน

เพิ่มเติม>>
กุมภาพันธ์ 2022
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28