นายอุทัย วิรัตน์เกษม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ติดตามเราได้ที่

ประกาศ/คำสั่ง อบต.

จ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 2 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประกาศจะดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

เพิ่มเติม>>

(ร่าง) การจ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานด้นการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 2 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประกาศจะดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานด้นการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

เพิ่มเติม>>

ประกาศแต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประกาศแต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

เพิ่มเติม>>

ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของหนังสือสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของหนังสือสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564) ดังนี้

เพิ่มเติม>>

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประกาศเรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการตามกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย… เพิ่มเติม>>

รายงานของผู้สอบบัญชีและสำเนารายงานการเงิน ปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและสำเนารายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้

เพิ่มเติม>>

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย เรื่อง ควบคุมการเลื้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย เรื่อง ควบคุมการเลื้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 ดังนี้

เพิ่มเติม>>

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย เรื่อง การคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย เรื่อง การคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด พ.ศ. 2562 ดังนี้

เพิ่มเติม>>

ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4… เพิ่มเติม>>

สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้

เพิ่มเติม>>
ตุลาคม 2022
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31