นายอุทัย วิรัตน์เกษม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ติดตามเราได้ที่

การบริหารงานบุคคล

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประกาศรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

เพิ่มเติม>>

โครงการเสริมสร้างความรู้กฎระเบียบเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประกาศโครงการเสริมสร้างความรู้กฎระเบียบเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กร ดังนี้

เพิ่มเติม>>

สถิติผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประกาศรายงานสถิติผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

เพิ่มเติม>>

รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประกาศรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

เพิ่มเติม>>

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่่ายสภาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2565

เพิ่มเติม>>

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2565

เพิ่มเติม>>

รายงานผลการดำเนินการตามาาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1 ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

รายงานผลการดำเนินการตามาาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1 ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

เพิ่มเติม>>

รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประกาศรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้

เพิ่มเติม>>

การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม ไปใช้ประกอบการพิจารณา ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประกาศการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม ไปใช้ประกอบการพิจารณา ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้

เพิ่มเติม>>

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานที่ปรึกษาและขับเคลื่อนการส่งเสริมจริยธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานที่ปรึกษาและขับเคลื่อนการส่งเสริมจริยธรรม ดังนี้

เพิ่มเติม>>

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เลื่อนเงินเดือนพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนตำบล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เลื่อนเงินเดือนพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนตำบล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เพิ่มเติม>>

รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประกาศรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2564 ดังนี้

เพิ่มเติม>>
มิถุนายน 2023
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930