นายอุทัย วิรัตน์เกษม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ติดตามเราได้ที่

กิจกรรมเด่น

ประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานส่วนตำบล ในการแก้ไขปัญหารถบรรทุกหิน ดิน ทราย ที่ผ่านถนนภายในชุมชน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและฝุ่นควัน

เพิ่มเติม>>

แจกจ่ายน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค-บริโภค ให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 7

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายอุทัย วิรัตน์เกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย มอบหมายเจ้าหน้าที่แจกจ่ายน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค-บริโภค ให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 7 ตำบลจำป่าหวาย

เพิ่มเติม>>

แจกจ่ายน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค-บริโภคแก่ประชาชน

ระหว่างวันที่ 20 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายอุทัย วิรัตน์เกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย มอบหมายเจ้าหน้าที่แจกจ่ายน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค-บริโภค ให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 2 , 5 , 6 , 8 และ 12 ตำบลจำป่าหวาย

เพิ่มเติม>>

ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายอุทัย วิรัตน์เกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

เพิ่มเติม>>

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อกำหนดจำนวน ระยะเวลาและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี 2566 และกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มสมัยประชุม สมัยแรก ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

เพิ่มเติม>>

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจำป่าหวาย

วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายอุทัย วิรัตน์เกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจำป่าหวาย ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

เพิ่มเติม>>

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.40 น. นายอุทัย วิรัตน์เกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมมอบขนม ของขวัญ และทุนการศึกษาให้แก่เด็ก เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

เพิ่มเติม>>

ประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายอุทัย วิรัตน์เกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย เป็นประธานดำเนินการประชุม ประจำเดือน มกราคม 2566 ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย เพื่อหารือการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาพื้นบ้านตำบลจำป่าหวาย และหารือข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

เพิ่มเติม>>

จุดบริการประชาชน อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

วันที่ 29 ธันวาคม 65 เวลา 09.00 น. นายอุทัย วิรัตน์เกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย มอบหมาย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมาชิก อปพร. ร่วมบูรณาการกับฝ่ายปกครองท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร แพทย์ ตำรวจชุมชน อสม. ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชน จุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านจำป่าหวาย หมู่ที่ 5 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

เพิ่มเติม>>

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอุทัย วิรัตน์เกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย เป็นประธานดำเนินการประชุมชี้แจงการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

เพิ่มเติม>>

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอุทัย วิรัตน์เกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย เป็นประธาน ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าจัดบริการดูและระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามสิทธิประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

เพิ่มเติม>>

ลงยางมะตอยซ่อมแซมถนนลาดยางถนนสายจำป่าหวาย – สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอุทัย วิรัตน์เกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย มอบหมาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่กองช่าง และคนงาน ลงพื้นที่ดำเนินการลงยางมะตอยซ่อมแซมถนนลาดยางถนนสายจำป่าหวาย – สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา และถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลจำป่าหวาย ที่มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนกับผู้ใช้รถใช้ถนน

เพิ่มเติม>>

ลงยางมะตอยซ่อมแซมถนนลาดยางถนนสายจำป่าหวาย – แม่กา

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายอุทัย วิรัตน์เกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย มอบหมาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่กองช่าง และคนงาน ลงพื้นที่ดำเนินการลงยางมะตอยซ่อมแซมถนนลาดยางถนนสายจำป่าหวาย – แม่กา พื้นที่หมู่ที่ 5, 1, 9 และหมู่ที่ 6 ตำบลจำป่าหวาย ที่มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนกับผู้ใช้รถใช้ถนน

เพิ่มเติม>>

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ดำเนินประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565, รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และพิจารณา ร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

เพิ่มเติม>>

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายอุทัย วิรัตน์เกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะพื้นที่ หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 6 ตำบลจำป่าหวาย

เพิ่มเติม>>
มิถุนายน 2023
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930